Beleid Bouwen en Wonen

BLBW heeft de expertise in huis om strategische vraagstukken grondig te analyseren, gedegen advies te geven, dit goed te onderbouwen en partijen hierop te verbinden. BLBW:

 

Meerwaarde

BLBW combineert de inhoudelijke kennis van vastgoedmanagement en volkshuisvesting met de vaardigheden van het tekstschrijven. Het advies wordt verwoord in een heldere, gestructureerde en compacte notities. Hiermee krijgt u gemakkelijker draagvlak en wordt besluitvorming versneld. Ambtelijk taalgebruik of te lange teksten behoren tot het verleden.

BLBW garandeert leesbare documenten voor elke doelgroep.

 

Voor wie

Opdrachtgevers zijn woningcorporaties, overheden, onderzoeksbureaus, zorginstellingen en projectontwikkelaars. BLBW ondersteunt hen bij onder meer de ontwikkeling van portefeuillemanagement, voorraadbeleid, marktanalyse, gebiedsvisies, woonbeleid, beleidsevaluaties en prestatieafspraken.