Beleid Bouwen en Wonen

BLBW heeft de expertise in huis om beleidsvraagstukken grondig te analyseren, gedegen advies te geven, dit goed te onderbouwen en partijen hierop te verbinden. BLBW:

 

Meerwaarde

BLBW combineert de inhoudelijke kennis van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening met de vaardigheden van het tekstschrijven. Het advies wordt verwoord in een heldere, gestructureerde beleidstekst. Hiermee krijgt u gemakkelijker draagvlak en wordt besluitvorming versneld. Ambtelijk taalgebruik of te lange teksten behoren tot het verleden.

BLBW garandeert leesbare documenten voor elke doelgroep.

 

Voor wie

Opdrachtgevers zijn woningcorporaties, overheden, zorginstellingen, onderzoeksbureaus en projectontwikkelaars. BLBW ondersteunt hen bij onder meer de ontwikkeling van gebiedsvisies, woonbeleid, portefeuillebeleid, beleidsevaluaties, structuurvisies en prestatieafspraken.

home 250 333