Adviseren

Hoe gaat u om met uw vastgoedportefeuille in deze snel veranderende woningmarkt?

BLBW adviseert u hierbij.

Ik analyseer markt-, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. We bespreken de impact hiervan op uw vastgoedportefeuille en bepalen wat de gewenste samenstelling van de toekomstige portefeuille is. Ik formuleer de veranderopgave en we bepalen of deze financieel en organisatorisch haalbaar is. Indien gewenst ontwikkel ik met u het voorraadbeleid, huur- en verkoopbeleid.

 

Programmeren

Is uw organisatie te klein en te druk om een wijkontwikkelingsprogramma te managen?

BLBW neemt het u uit handen.

Als deskundig programmamanager organiseer ik het totale proces, ontwikkel ik het programma en leidt ik projecten. U heeft er geen omkijken naar. Het kan gaan om het coördineren van integrale gebiedsvisies met meerdere stakeholders, maar ook om uitvoeringsprogramma's vanuit de woonvisie waarbij een interne projectgroep volstaat. Uiteraard schrijf ik de bijbehorende managementrapportages en beslisdocumenten.

 

Coördineren

Uw beleidsmedewerker is nog niet ervaren genoeg om complexe beleidsvraagstukken op te pakken?

BLBW coacht uw medewerker. 

Uw medewerker blijft verantwoordelijk voor het tot stand komen van het beleid. Ik ben coach en inhoudelijk adviseur. Ik zet het beleid vervolgens voor u op papier, zodat er een degelijk en leesbaar stuk komt dat ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

P1020475 250

foto1advies 250