De maatschappij is complexer geworden, communicatie gaat sneller, kennis is veel beter beschikbaar en de overheid heeft geen vanzelfsprekend gezag meer, noch ruime financiële mogelijkheden. De traditionele werkwijze is niet meer toereikend.

participatie kan kort en bondig

  • ROMagazine, nr. 6 – 2011. Participatie kan kort en bondig

Daarbij was de vraag: 'waar maak je het verschil?' De deelnemers mochten nadrukkelijk geen wensenlijstje maken. Het ging om de verdeling van schaarse middelen. Elke groep had zijn eigen “trekker” aangewezen (per definitie geen ambtenaar), om juist iedereen de verantwoordelijkheid te laten voelen.

participatie kan kort en bondig

  •  Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, nr. 3 – 2007. Sofasurfers

De bestaande huisvestingsprojecten voor deze groep voeren niet allemaal de naam foyer, maar zijn ook bekend als werkhotel of woonhotel. Ze worden allemaal onder de noemer van Kamers met Kansen gepromoot. Het is een innovatieve vorm van jongerenhuisvesting in een omgeving waar leren, ontwikkelen, werken en ondersteuning is samengebracht.

sofasurfers