• Maaskoepel federatie van woningcorporaties, 2014. Van woonruimteverdeling naar woonruimtebemiddeling

Sinds lange tijd hebben corporaties in de stadsregio Rotterdam de mogelijkheid experimenten op te zetten voor woonruimtebemiddeling. In de loop van de jaren is het gaan bruisen. Er ontstonden steeds meer ideeën en er kwamen nieuwe initiatieven van de grond.

 

  • Regio West-Brabant, 2011. Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020

Het is goed toeven in West-Brabant. Onze regio ligt centraal binnen de economisch belangrijke Rijn-Schelde-Maas Delta en levert een flinke bijdrage aan de verdere ontwikkeling ervan.

  • Gemeente Breda, 2010. Mgr Nolensplein; een werelds plein, een plein van ontmoetingen

Het plein met zijn platanen, groenstructuur, zijn kleinschalige gedifferentieerde bebouwing en zijn monumentale kerk is een knus plein dat spontaan associaties oproept met Montmartre of een Italiaans dorpsplein.

  • Gemeente Breda, 2009. Ontwikkelingsvisie Heuvel 2010-2015

Inmiddels kan geconstateerd worden dat het imago van de wijk een positieve impuls heeft gekregen. Er wordt in z'n algemeenheid positief gedacht over de ontwikkelingen.

  • Woonbron Dordrecht, 2007. Vogelbuurt in scenario's

Die mogelijkheden worden onderzocht in de vorm van een drietal scenario's, waarbij de extremen niet worden geschuwd. Deze werkwijze dwingt ons na te denken over zaken die niet direct op het netvlies staan. Daardoor komt een betere onderbouwing van de uiteindelijke keuze tot stand en daarmee wordt aangetoond waarom de andere scenario's afvallen.

  • Woonbron Dordrecht, 2007. Vogelbuurt in vogelvlucht

Pas in 1951 werden de eerste heipalen geslagen. Ze bleken de grond in te glijden, want door de slechte grondkwaliteit was er weinig weerstand. Niettemin werd er doorgegaan met de bouw en uiteindelijk in 1959 was de buurt zo goed als klaar met 864 woningen en elf winkels rondom het Vogelplein.

  • Woonbron Dordrecht, 2006. Kansen voor Crabbehof

De springplankbuurt is breder dan alleen het foyerconcept. Starters zijn niet alleen jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, maar ook anderen die snel een woning nodig hebben en daarom niet veel eisen stellen aan grootte en/of luxe. Denk aan mensen die gaan scheiden of die in de regio een nieuwe baan hebben gevonden.

kansen voor crabbehof