Redigeren

Heeft u een beleidstekst en wilt u advies over de stijl, opbouw en leesbaarheid?

BLBW kijkt met u mee.

Als redacteur doe ik suggesties voor het verbeteren van de beleidstekst. Ik sleutel niet aan de inhoud, maar ik lees en stel vragen als vakspecialist. U krijgt gegarandeerd een leesbaar en compact document retour.

 

Reflecteren

Zijn de uitgangspunten geformuleerd, de keuzes gemaakt en is het beleid ontwikkeld? Maar het komt er niet van om alles gestructureerd op papier te zetten?

BLBW biedt uitkomst.

Ik nodig u uit om met mij het beleid door te nemen. Ik ga echter niet op uw stoel zitten, maar ben uw counterpart. Samen structureren we de vraagstelling, oplossingen en onderbouwing. Vervolgens verwoord ik het beleid in een bondige en boeiende tekst.

 

Presenteren

Het ondernemingsplan of de prestatieafspraken zijn klaar en u wilt dit naar buiten brengen?

BLBW regelt het. 

Ik schrijf de populaire versie van uw plan, zonder dat de nuance verloren gaat. De vormgeving, opmaak en het drukwerk kan ik u (via derden) ook uit handen nemen.

 

letters 250 - kopie 2